บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา

View : 2,018

บทสวดมนต์

กรวดน้ำอิมินา


(นำ) หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะ    คาถาโย ภะณามะ เส ฯ

(รับ) อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                   อุปัชฌายา คุณุตตะรา

                                     อาจริยูปะการา จะ          มาตา ปิตา จะ ญาตะกา (ปิยา มะมัง)

             สุริโย จันทิมา ราชา    คุณะวันตา นะราปิ จะ

            พรัหมะมารา จะ อินทา จะ  โลกะปาลา จะ เทวะตา

ยะโม มิตตา มะนุสสา จะ   มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ

สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ    ปุญญานิ ปะกะตานิ เม

สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ    ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง ฯ

 อิมินา ปุญญะกัมเมนะ  อิมินา อุททิสเสนะ จะ

ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ  ตัณหุปาทานะเฉทะนัง

เย สันตาเน หินา ธัมมา  ยาวะ นิพพานะโต มะมัง

นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ  ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว

อุชุจิตตัง สะติปัญญา     สัลเลโข วิริยัมหินา

มารา ละภันตุ โนกาสัง    กาตุญจะ วิริเยสุ เม

พุทธาธิปะ วะโร นาโถ  ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม

นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ  สังโฆ นาโถ ตะโร มะมัง

เต โสตตะมานุภาเวนะ   มาโรกาสัง ละภันตุ มา ฯ

ที่มา : dhammajak
โพสเมื่อ : 24 กรกฏาคม 2554
Tag : บทสวดมนต์ กรวดน้ำอิมินา  
แบ่งปัน Bookmark and Share
บทสวดมนต์
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจ...
คาถาสาริกาลิ้นทอง เป็นคาถาต้องการให้คนรักใคร่ พูดจาเป็นเสน่ห์
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คา...
คาถารอด เป็นคาถาเพื่อให้รอดพ้นอันตรายได้อย่างไม่คาดฝัน
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน...
คาถาคนนิยม ใช้เมื่อต้องพบเจอผู้คน
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ...
คาถาการเจรจา ใช้เมื่อต้องการเจรจาเรื่องสำคัญ
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ...
คาถา เดินทางไกลใช้เวลามีการเดินทางที่ไกลๆ
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย...
คาถา นี้ใช้สำหรับคนท้องเพื่อให้คลอดลูกง่าย
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย...
คาถา นี้เป็นคาถาสำหรับค้าขายเพื่อให่ร่ำรวย
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้...
คาถา หาคู้แท้ เมื่อปฏิบัติแล้วเขาว่าจะเจอคู้แท้
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ...
คาถาแก้อาคม เป็นคาถาแก้การโดนของ
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย...
คาถาแก้ศัตรู เป็นคาถาให้รอดพ้นจากคนปองร้าย
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง...
คาถามัดใจ เป็นคาถาที่ทำให้คนรักคิดถึง
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา...
คาถามนต์รัก เป็นคาถาที่ทำให้อีกฝ่ายรักเรา